Home PhilippinesTagaytay Where to Eat in Tagaytay : Aozora Japanese Restaurant